Доведено: навiть якщо людина не є ревно вiруючою, молитва все одно очищає душу й оздоровлює тiло

Науковцi, релiгiєзнавцi, медики усього свiту вже кiлько рокiв
поспiль наводять факти, що пiдверджують оздоровчу силу молитви й
вiри в Бога. Згiдно з новими даними (котрi надали норвезькi вченi
з Унiверситету науки й технiки), iснує чiткий зв"язок мiж часом,
проведеним у храмi, та регуляцiєю показникiв артерiального тиску.

А що про це думають вiтчизнянi фахiвцi? Невже релiгiйнiсть,
молитва та вiра справдi допомагають людинi долати найважчi
труднощi, зокрема, хвороби?

-- Вiдомо, що в органiзмi людини -- багато води. А вода є доволi
чутливою субстанцiєю, це унiверсальний посередник мiж космосом
вцiлому та живою матерiєю. А людина на 80 % складається з води.
Через воду на людину дуже ефективно впливає церковний дзвiн,
церковнi хоровi спiви. Пiд час служби оздоровленню людини через
кров сприяє речетатив звукового впливу, - запевняє Михайло Курик,
директор Iнституту екологiї людини.

Для того, аби довести позитивний вплив атмосфери, що є в храмi,
на людину, ми провели цiкавий експеримент. Одне яблуко помiстили
в освячену воду, iнше -- у звичайну. Пройшло бiльше тижня,
яблуко, що знаходилося в звичайнiй водi, почорнiло й почало
гнити. А яблуковi, що було в освяченiй водi, нiчого не сталося.
Бо за рахунок вiборацiй внутрiшня структура води змiнюється в бiк
покращення. Вода консервує цю позитивну енергетику в собi, вона
виступає в ролi акумулятора цiєї енергетики. Це не мiстика, а
перевiрений, доведений факт!

Тож навiть якщо людина захворiла на дуже важку недугу, все
залежатиме вiд її свiдомостi, вмiння керувати внутрiшньою
енергiєю, сприйняття вiри.

-- Сучаснi науковцi доводять, що вiра й релiгiйнiсть здатнi
долати важкi недуги. А як ви, практикуючi медики, до цього
ставитеся?

-- Коли людина заходить до храму, потрапляє в атмосферу спокою,
благодатi. В неї покращуються показники тиску, регулюється
гормональний фон, знижуються показники адреналiну, - Сергiй
Сiромаха, головний лiкар Нацiонального iнституту серцево-судинної
хiрургiї iменi М. М. Амосова.

Внутрiшнiй свiт людини, її внутрiшнє налаштування має щонайменше
50 % успiху для оздоровлення та позитивного ефекту вiд лiкування.
В нашому органiзмi є прихованi сили, котрi дозволяють подолати
практично будь-якi недуги. Тодi як медицина може лише допомогти.
Якщо внутрiшнiй свiт збалансовано релiгiєю та духовнiстю, у цьому
порятунок.

-- Молитва може впливати на органiзм людини на рiвнi
електро-магнiтних випромiнювань. Якщо людина щиро вiрить в Бога,
якщо вона молиться всiєю душею, вона справдi може позбутися
недуг, зокрема, це допомагає при гiпертонiї чи iнших
фiзiологiчних розладах, - Григорiй Потебня, доктор медичних наук,
заступник директора з наукової роботи Iнституту експериментальної
патологiї, онкологiї i радiобiологiї iменi Р. Є. Кавецького. -
Адже мова в тому числi про вплив вiри на роботу нервової системи
(в планi заспокоєння), котра є найбiльш регулюючою в нашому
органiзмi. Й нерiдко саме вiд неї залежить робота iнших систем.

Реклама

Читайте також:

Тема дня

У багатьох зимові застуди супроводжуються ураженням горла й
Для профiлактики серцево-судинних хвороб раз на пiвроку треба проводити курс очищення судин
Хочемо того чи нi,  але з вiком стiнки судин засмічуються холестериновими бляшками, якi з часом можуть  навiть перекрити просвiт судини.

Новини

Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.