Тиск скаче вiд... генiв

Знайдено гени, якi вiдповiдають за артерiальний тиск

Американськi генетики iдентифiкували новi гени, якi безпосередньо впливають на кров'яний тиск та є основними факторами, що сприяють розвитку гiпер- чи гiпотонiї.

Зокрема, вiсiм генiв пов'язанi з систолiчним (верхнiм) тиском, вiсiм -- з дiастолiчним (нижнiм), а по три гени з кожного набору пересiкаються. Саме комбiнацiї цих генiв запускають механiзми хвороб, пов'язаних з тиском, або ж утримують його у нормi.

-- У тому, що гени можуть регулювати тиск, сумнiвiв нема, -- впевнений Вiталiй Кордюм, завiдувач вiддiлу регуляторних механiзмiв клiтини Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАНУ, академiк АМН України. -- I я вважаю, що це лише  початок, i в найближчому майбутньому вченi вiдкриють новi гени, якi вiдповiдають за тиск.

Хоча, звiсно, пiдвищений чи знижений тиск має й iншi причини, крiм генетичних. Адже ген -- лише носiй iнформацiї. А його активнiсть може залежати вiд вiку, способу життя тощо.

Крiм того, ген сам по собi не дiє -- вiн лише запускає тi чи iншi механiзми. Скажiмо, вiдомо, що iснують певнi гормони, якi дiють на судини, викликаючи змiну тиску. А синтез гормонiв регулюють гени. Якщо заблокувати рецептор гормону, який так само кодується генами, то й зупиниться весь механiзм.

-- Дослiдники кажуть, що завдяки вiдкриттю можна буде синтезувати iндивiдуальнi геннi лiки, якi будуть бiльш ефективними у подоланнi гiпертонiї чи гiпотонiї...

-- З цим варто бути дуже обережним. Спочатку треба дослiдити, чим викликаються змiни тиску -- активацiєю цих генiв або якоюсь ланцюговою реакцiєю. Адже якщо заблокувати механiзм, органiзм може задiяти обхiднi шляхи, що можуть навiть призвести до "аварiї" тої чи iншої системи. Звiсно, генна iнженерiя здатна впливати на тi чи iншi гени. Але для цього треба досконало вивчити механiзми їх дiї. Саме це завдання тепер попереду у науковцiв.

Реклама

Читайте також:

Тема дня

У багатьох зимові застуди супроводжуються ураженням горла й
Для профiлактики серцево-судинних хвороб раз на пiвроку треба проводити курс очищення судин
Хочемо того чи нi,  але з вiком стiнки судин засмічуються холестериновими бляшками, якi з часом можуть  навiть перекрити просвiт судини.

Новини

Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.